Rechtsgebieden

Mr. Berbee is voornamelijk werkzaam op het gebied van het strafrecht. Hierbij kan sprake zijn van eenvoudige kwesties als overtredingen maar ook van misdrijven. Hierbij dient u te denken aan geweldsdelicten (mishandeling, zware mishandeling, doodslag en moord),vermogensdelicten (diefstal, verduistering, heling) en opiumdelicten (hennepkwekerijen, dealen, smokkel), zedendelicten (schennispleging, aanranding, verkrachting), etc. De cliënten kunnen zowel volwassenen als minderjarigen zijn. Bijstand wordt verleend aan verdachten, slachtoffers, overige betrokkenen en gewezen verdachten.

Bijstand voor verdachten

Mr. M. Berbee is niet alleen piketadvocaat voor arrestanten. Ook als u een uitnodiging voor verhoor heeft ontvangen kan hij u voor en tijdens het verhoor ondersteunen.

Lees meer

Bijstand aan slachtoffers van een delict

Niet alleen verdachten hebben behoefte aan rechtsbijstand in het strafproces; ook slachtoffers hebben vaak behoefte aan een advocaat. Bijvoorbeeld om hen voor te bereiden op het proces of bij schadevergoeding.

Lees meer

Verklaring omtrent het gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag, een Verklaring van Geen Bezwaar of Toestemming kan u in vervelende positie brengen. Het is daarom belangrijk om uw Zienswijze op tijd in te dienen.

Lees meer

Verzoek teruggave rijbewijs

Advocaat mr. Berbee kan een verzoek tot teruggave voor u indienen bij het OM waarbij een beroep kan worden gedaan op uw zwaarwegende persoonlijke belangen.

Lees meer

Bezwaar maken bij DNA afname

Wilt u bezwaar indienen tegen het opnemen van uw DNA in de Database van Justitie dan dient u op tijd te beginnen met uw bezwaarschrift.

Lees meer

Bezwaar tegen inbeslagname

Ook anderen dan verdachten en slachtoffers kunnen betrokken raken bij een strafzaak. Is bijvoorbeeld uw auto gebruikt bij een delict dan kan mr. Berbee ondersteunen bij het terugvorderen.

Lees meer