Bezwaar tegen inbeslagname

Ook anderen dan verdachten en slachtoffers kunnen betrokken raken bij een strafzaak. Is bijvoorbeeld uw auto gebruikt bij een delict dan kan mr. Berbee ondersteunen bij het terugvorderen.

Ook anderen dan verdachten en slachtoffers kunnen betrokken raken bij een strafzaak. Een duidelijk voorbeeld is dat u uw auto (of iets anders) uitleent, waarna deze in verband met een strafrechtelijke verdenking in beslag wordt genomen. Hierdoor dreigt u gedupeerd te raken: wanneer te lang wordt gewacht kan de auto (of ander goed) zelfs via de Domeinen geveild worden.

In zo’n zaak dient direct actie te worden ondernomen: de strafadvocaat kan namens u contact leggen met de Officier van Justitie en teruggave vragen. Ook kan er direct een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank om de auto (of een ander in beslag genomen goed) zo spoedig mogelijk terug te krijgen.