Kosten

Telkens wanneer een client mr. Berbee verzoekt om bijstand, wordt bekeken of de client in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand. Indien de client qua inkomen en vermogen in aanmerking komt voor zo’n “toevoeging”, wordt de daaraan gekoppelde inkomensafhankelijke eigen bijdrage in rekening gebracht aan de client. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de Raad voor Rechtsbijstand.

Geen verrassingen

Wanneer u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt het dossier behandeld op betalende basis. Het uurtarief bedraagt € 185,- per uur exclusief 6% verschotten en 21% B.T.W. Veelal worden echter prijsafspraken gemaakt zodat de client exact weet waar hij aan toe is en niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Bijkomende kosten zoals griffierechten (verschuldigd in civielrechtelijke- of bestuursrechtelijke procedures), deurwaarderskosten en overige kosten (zoals van medisch deskundigen) worden doorbelast aan de client.

Vrijblijvend eerste gesprek

Neem vrijblijvend contact op om geïnformeerd te worden over de vraag of bijstand wel noodzakelijk is, wat mr. Berbee voor u kan betekenen en met welke kosten rekening dient te worden gehouden. Voor het eerste contact worden geen kosten in rekening gebracht. U kunt vrijblijvend contact opnemen met nummer 0223 747014 of mailen naar advocaat@berbee.nl.