Privacyverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring ziet op de verwerking van uw (persoons-)gegevens door het kantoor, conform de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten van opdracht die met de client worden gesloten. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om onze relaties te beheren, goed contact te kunnen onderhouden, tegengestelde belangen tussen clienten te voorkomen en voor activiteiten die zijn gericht op het vergroten van ons klantenbestand. Ter verduidelijking: het gaat dus om de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten waarvoor u ons opdracht heeft gegeven;
 • aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • werving en selectie (sollicitatie).

Berbee Advocaat verwerkt de navolgende gegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door de betrokkene zelf worden verstrekt:

 • uw NAW gegevens
 • uw geslacht
 • uw e-mailadres(sen)
 • uw geboortedatum
 • uw telefoonnummer(s)
 • uw IP-adres als u ons contactformulier gebruikt;
 • bij sollicitatie: Curriculum Vitae en motivatiebrief
 • bij sollicitatie: eventuele stagebeoordeling(en)
 • bij sollicitatie: cijferlijst(en)
 • bij een gerichte sollicitatie: de functie waarnaar u solliciteert

In sommige gevallen worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt, zoals ras, godsdienst, gezondheid. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, wanneer dit toegestaan is bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Privacy rechten en klachten

Als betrokkene heeft u het recht op informatie, inzage, correctie, aanvulling, verwijdering, afscherming, het recht van verzet, het recht op overdraagbaarheid, het recht op vergetelheid en het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Dergelijke verzoeken kunt u sturen naar advocaat@berbee.nl en hieraan zal binnen vier weken gehoor worden gegeven indien dat op grond van de AVG moet.

Als u van mening bent dat er door Berbee Advocaat inbreuk wordt gemaakt op uw rechten op grond van de privacyregelgeving, verzoek ik u mij hiervan direct op de hoogte te stellen, eveneens door middel van een emailbericht aan advocaat@berbee.nl. Ook wijs ik u op de mogelijkheid om in zo’n geval een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Bezoekgedrag en bezoekgegevens

Om de dienstverlening optimaal te houden, wordt op de website algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dat verband kunnen de volgende gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van het gedrag van de bezoeker:

 • tijdstempels
 • de gegevens die de browser meestuurt
 • uw IP adres wordt geanonimiseerd 

Met de gegevens van de website, wordt de website geoptimaliseerd. Zoveel als mogelijk worden verwerkte gegevens geanonimiseerd; deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Google Analytics

Berbee Advocaat gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Wij hebben onze Analytics zodanig ingesteld dat uw IP wordt geanonimiseerd.

Google houdt met deze informatie bij hoe onze website wordt gebruikt . Google gebruikt het om rapporten over onze website aan ons te verstrekken en om ons als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te bieden. Als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als derden de informatie namens Google verwerken, kan Google deze informatie aan derden verstrekken. Berbee Advocaat heeft hierop geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan om de verkregen informatie uit Google Analytics te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze digitale diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt ervoor kiezen om deze cookies uit te zetten, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website bemoeilijken.

Wij gebruiken op onze website uitsluitend functionele en analytische cookies.

Aanpassen privacy- & cookieverklaring

Berbee Advocaat behoudt zich het voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.