Advocaat gespecialiseerd in strafrecht

Advocaat gespecialiseerd in strafrecht.

Voor verdachten en benadeelden

Het kantoor Berbee Advocaat voert een praktijk die met name is gericht op bijstand in het strafrecht. Daarbij worden, in tegenstelling tot de meeste strafrechtpraktijken, niet uitsluitend verdachten bijstand verleend. Ook aangevers en benadeelden worden bijgestaan door het kantoor.

Voor strafrecht en aanverwante kwesties

Ook voor aanverwante kwesties, zoals huurgeschillen die voortvloeien uit een strafzaak (denk aan hennepkwekerijen) of bestuursrechtelijke procedures (zoals ingetrokken uitkeringen bij verdenking van fraude of sluiting van een woning op last van de burgemeester) wordt bijstand verleend.

Bijstand aan minderjarigen

Tevens wordt bijstand verleend aan minderjarigen, zowel bij jeugdstrafrecht als bij gesloten uithuisplaatsingen. Ook hier is vaak sprake van een overlapping van beide rechtsgebieden; minderjarigen die geregeld met justitie in aanraking komen, hebben ook vaak te maken met kinderbeschermingsmaatregelen.

Bijstand in heel Nederland

Hoewel het kantoor gevestigd is in Den Helder, wordt bijstand aan cliënten in heel Nederland verleend. Ook verdachten die woonachtig zijn in het buitenland en in Nederland worden vervolgd, worden geregeld bijgestaan.

De naam van het kantoor spreekt voor zich: er wordt niet de schijn gewekt dat er meerdere advocaten aan het kantoor verbonden zijn; het kantoor van mr. Berbee is geheel zelfstandig als eenmanszaak. mr. Berbee behandelt uw zaak. Mr. Berbee werkt echter wel -indien nodig- samen met andere kantoren in de regio, altijd in het belang van zijn client en binnen de grenzen van het beroepsgeheim.

Waarnemers

Vaste waarnemers van mr. Berbee zijn mr. J.J. Jorna (Jorna advocaten, tel 0223-625555) en mr. R. Verheijen (tel. 06 51009816). Bij afwezigheid van mr. Berbee worden de cliënten van tevoren ingelicht en geinformeerd welke waarnemer voor de desbetreffende cliënt beschikbaar is.

Archief mr. H. Teunisse

Het archief van het kantoor van mr. Teunisse, wordt in verband met het staken van diens praktijk, per 1 januari 2022 beheerd door mr. Berbee.

Derdengelden

Het kantoor van mr. Berbee beschikt niet over een Stichting Derdengelden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het kantoor van mr. Berbee is verzekerd tegen de gevolgen van beroepsaansprakelijkheid AIG Europe Netherlands, gevestigd aan de Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle a/d IJssel. Tel 010-453 5455; KvK Rotterdam nummer 56375700. BTW NL: 852096161B01