Advocaat gespecialiseerd in strafrecht

Advocaat gespecialiseerd in strafrecht.

Voor verdachten en benadeelden

Het kantoor Berbee Advocaat voert een praktijk die met name is gericht op bijstand in het strafrecht. Daarbij worden, in tegenstelling tot de meeste strafrechtpraktijken, niet uitsluitend verdachten bijstand verleend. Ook aangevers en benadeelden worden bijgestaan door het kantoor.

Voor strafrecht en aanverwante kwesties

Ook voor aanverwante kwesties, zoals huurgeschillen die voortvloeien uit een strafzaak (denk aan hennepkwekerijen) of bestuursrechtelijke procedures (zoals ingetrokken uitkeringen bij verdenking van fraude of sluiting van een woning op last van de burgemeester) wordt bijstand verleend.

Bijstand aan minderjarigen

Tevens wordt bijstand verleend aan minderjarigen, zowel bij jeugdstrafrecht als bij gesloten uithuisplaatsingen. Ook hier is vaak sprake van een overlapping van beide rechtsgebieden; minderjarigen die geregeld met justitie in aanraking komen, hebben ook vaak te maken met kinderbeschermingsmaatregelen.

Bijstand in heel Nederland

Hoewel het kantoor gevestigd is in Den Helder, wordt bijstand aan cliƫnten in heel Nederland verleend. Ook verdachten die woonachtig zijn in het buitenland en in Nederland worden vervolgd, worden geregeld bijgestaan.

De naam van het kantoor spreekt voor zich: er wordt niet de schijn gewekt dat er meerdere advocaten aan het kantoor verbonden zijn; mr. Berbee behandelt uw zaak. Mr. Berbee werkt echter wel samen met diverse andere kantoren in de regio, altijd in het belang van zijn client en binnen de grenzen van het beroepsgeheim.