Bijstand voor verdachten

Mr. M. Berbee is niet alleen piketadvocaat voor arrestanten. Ook als u een uitnodiging voor verhoor heeft ontvangen kan hij u voor en tijdens het verhoor ondersteunen.

Mr. Berbee is piketadvocaat, hetgeen inhoudt dat hij altijd beschikbaar is voor arrestanten die gebruik willen maken van consultatiebijstand vóór het eerste verhoor. Ook verleent hij bijstand tijdens verhoren.

Uitnodiging ontvangen voor verhoor?

Ook verdachten die worden uitgenodigd voor verhoor, zonder te worden aangehouden, kunnen gebruik maken van de diensten van mr. Berbee. Deze werkzaamheden vallen niet onder de piketregeling; vaak worden verdachten “ontmoedigd” om een advocaat te raadplegen voorafgaand aan het verhoor door in de uitnodiging te vermelden dat men de kosten zelf dient te dragen. Kosten mogen echter géén argument zijn om geen bijstand te verkrijgen; mr. Berbee maakt hierover redelijke afspraken met zijn clienten zodat zij deugdelijke bijstand kunnen krijgen bij verhoor.

Verhoor verplaatsen

Indien een geplande datum voor verhoor u niet schikt, bijvoorbeeld in verband met uw werk of andere persoonlijke omstandigheden, kan het verhoor in overleg worden verplaatst. Daardoor is er ook genoeg gelegenheid om de client van tevoren op het verhoor voor te bereiden en/of een strategie af te spreken.

Blijft ook na verhoor betrokken

Na het verhoor breekt vaak voor de verdachte een onzekere periode aan, waarin het voor de verdachte onduidelijk is wat er verder gaat gebeuren. Mr. Berbee spant zich in die onzekerheid weg te nemen door contact te onderhouden met het OM en zijn client. Wanneer de verdachte daarna wordt vervolgd, verleent hij bijstand. Wordt de verdachte niet vervolgd, dan wordt met de client bekeken of deze aanspraak heeft op een schadevergoeding.