Bijstand aan slachtoffers van een delict

Niet alleen verdachten hebben behoefte aan rechtsbijstand in het strafproces; ook slachtoffers hebben vaak behoefte aan een advocaat. Bijvoorbeeld om hen voor te bereiden op het proces of bij schadevergoeding.

Niet alleen verdachten hebben behoefte aan rechtsbijstand in het strafproces; ook slachtoffers hebben vaak behoefte aan een advocaat. Mr. Berbee is één van de weinige advocaten in Noord-Holland Noord die bijstand verleent aan slachtoffers. Zo is hij aangesloten bij de JOS-piket regeling: Juridische Ondersteuning Slachtoffers. Hierbij wordt kosteloos bijstand verleend aan slachtoffers van zedendelicten.

Materiële en immateriële schadevergoeding

Slachtoffers van andere delicten hebben eveneens vaak behoefte aan bijstand; denk bijvoorbeeld aan slachtoffers die zwaar lichamelijk letsel en/of een trauma hebben opgelopen door een misdrijf en aanspraak willen maken op vergoeding van deze immateriële schade (smartegeld). Of wanneer sprake is materiële (financiële) schade welke zij vergoed willen zien.

In dat geval verleent mr. Berbee rechtsbijstand waarbij slachtoffers worden voorbereid op de wijze waarop het strafproces verloopt, het bewijs dat zich in het dossier bevindt, de verweren die mogelijk gevoerd gaan worden en de mogelijke uitkomst van de strafzaak. Ook helpt mr. Berbee bij het vorderen van een schadevergoeding.

Voor de slachtoffers van zedendelicten of wanneer sprake is van zwaar lichamelijk letsel, kan door een speciale regeling met de Raad voor Rechtsbijstand kosteloos rechtsbijstand worden verleend.