Verzoek teruggave rijbewijs

Advocaat mr. Berbee kan een verzoek tot teruggave voor u indienen bij het OM waarbij een beroep kan worden gedaan op uw zwaarwegende persoonlijke belangen.

Is uw rijbewijs door de politie ingevorderd, bijvoorbeeld in verband met een verdenking van rijden onder invloed of vanwege een snelheidsovertreding, dan kunt u op korte termijn in grote problemen komen. Vaak is het rijbewijs nodig voor het woon-werk verkeer of om het werk te kunnen verrichten. De Officier van Justitie behoort binnen 10 dagen na de invordering een beslissing te nemen over de vraag hoe lang het rijbewijs ingehouden blijft.

Verzoek tot teruggave rijbewijs indienen

Uw advocaat kan echter binnen die termijn al een verzoek tot teruggave voor u indienen bij het Openbaar Ministerie, waarbij een beroep kan worden gedaan op uw zwaarwegende persoonlijke belangen. Ook kan uw advocaat, zelfs nog vooruitlopend op het antwoord van de Officier, een klaagschrift voor u indienen bij de rechtbank. Daarmee wordt -om tijdsverlies en daarmee samenhangende gevolgen te voorkomen- een beslissing afgedwongen zodat er snel meer duidelijkheid bestaat en u dus niet hoeft te wachten op de uitkomst van de strafzaak. Die laat namelijk vaak vele maanden op zich wachten.