Bezwaar maken bij DNA afname

Wilt u bezwaar indienen tegen het opnemen van uw DNA in de Database van Justitie dan dient u op tijd te beginnen met uw bezwaarschrift.

Wanneer u bent veroordeeld of wanneer de zaak is afgedaan met een transactie of beleidssepot van het OM, wordt u aangemerkt als zogenaamde “gewezen verdachte”. U kunt dan in bepaalde gevallen een oproeping ontvangen om DNA-materiaal af te staan. Veel cliënten hebben hier principiële bezwaren tegen. U kunt dan ook bijstand krijgen in een dergelijk geval: er kan namelijk bezwaar worden gemaakt tegen de bepaling van een DNA-profiel uit het afgenomen materiaal en de opname daarvan in de Database van justitie.

Bezwaar maken bij DNA afname

Met andere woorden: u moet eerst toestaan dat wangslijmvlies wordt afgenomen, vervolgens kan er binnen 14 dagen ná afname bezwaar gemaakt worden.
Het is echter zaak dat u niet afwacht en al ruimschoots van tevoren contact legt met uw advocaat, zodat het bezwaarschrift al volledig samen kan worden voorbereid en direct, na het afnemen van het wangslijmvlies, kan worden ingediend.