Verklaring omtrent het gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag, een Verklaring van Geen Bezwaar of Toestemming kan u in vervelende positie brengen. Het is daarom belangrijk om uw Zienswijze op tijd in te dienen.

Nadat u in aanraking bent geweest met justitie, kan dit u langdurig blijven achtervolgen. Voor veel functies vragen werkgevers namelijk tegenwoordig om een Verklaring Omtrent het Gedrag of, bij bijzondere functies (denk aan militairen, beveiligers, etc) om een Verklaring van Geen Bezwaar of Toestemming. Deze kan onder omstandigheden worden geweigerd of ingetrokken, zelfs wanneer geen sprake is van veroordeling.

Zienswijze indienen

Voordat de instantie een dergelijke beslissing neemt, wordt u als belanghebbende in de gelegenheid gesteld om binnen een zeer korte periode zogenaamde “zienswijzen” in te dienen. Daarna volgt de definitieve beslissing, die dus zeer verstrekkende gevolgen kunnen hebben: de weigering of intrekking kan tot gevolg hebben dat u de baan niet krijgt of kwijtraakt. De financiële gevolgen hiervan kunnen dus enorm groot zijn, zodat er zorgvuldig moet worden gereageerd.