Dodelijke aanrijding Warmenhuizen binnenkort voor de rechter

Tegenwoordig worden strafzaken uitgebreid door diverse media behandeld. Op zich is dat goed, want rechtspraak is openbaar: iedereen moet hiervan kennis kunnen nemen. Beslissingen van rechters moeten goed en begrijpelijk gemotiveerd worden. Hierdoor ontstaat begrip voor de genomen beslissing. Bovendien zal het een waarschuwend effect hebben. Er moet echte voor worden gewaakt dat zaken alvast van tevoren in de media worden uitgevochten: over het algemeen hebben verdachten noch slachtoffers en nabestaanden behoefte aan die aandacht. Om die reden is het raadzaam om het commentaar te bewaren voor de zitting: daar moet de zaak inhoudelijk worden besproken en is het vervolgens aan de rechter(s) om het feit te beoordelen en hier een eventuele straf aan te koppelen.
Feit is wel dat een zaak als deze slechts verliezers kent. En dat mag gezegd worden.

Veroorzaker dodelijke aanrijding brandweerman uit Warmenhuizen voor de rechter: ’Ook voor hem was het traumatisch’