Vervolg van mijn stukje van afgelopen weekend: Niet alleen politie en justitie worstelen met het probleem GHB. Ook de hulpverlenende instanties weten niet goed hoe met de gebruikers om te gaan.